AKRAROM VOĆNI PRAŠKOVI

PRIRODNO VOĆE U PRAHU

AKRAROM voćni prah je čisto prirodan. Instantiziramo odabrane, čiste voćne sokove ili koncentrate sušenjem raspršivanjem ili sušenjem u fluidizovanom sloju. Ovo daje proizvode koji slobodno teče sa dugim rokom trajanja.

Karakteristične boje voća su očuvane zahvaljujući našoj nežnoj preradi. Čak i prirodna svojstva ukusa su jedva pogođena. U ove proizvode ne ulaze ni konzervansi ni bilo koji drugi aditivi. Koristimo različite noseće supstance koje su prilagođene odgovarajućim primenama.

Takođe nudimo prirodni voćni prah za hranu za bebe. AKRAROM proizvodi su takođe dostupni u sertifikovanom organskom kvalitetu kao iu košer kvalitetu.

Kontaktirajte nas