Današnji potrošači osvežavajućih bezalkoholnih pića očekuju dobar ukus, dopadljivu boju i izgled. U većini slučajeva zahtevani rezultat može se postići upotrebom baza, emulzija kao i arome. Ova kombinacija zahteva kompleksnu tehnologiju emulgovanja pića koja omogućava optimalnu kombinaciju boje, ukusa, mirisa kao i stabilnosti samog pića. Ali to nije sve, primarni fokus je na slatkoći, regulatorima kiselosti, kvalitetu vode i komponentama voća koje sve imaju važan uticaj ukus finalnog proizvoda. Sastojci osvežavajućih bezalkoholnih pića ne utiču samo na ukus nego i na boju, miris, izgled i rastvorljivost krajnjeg proizvoda. Sastojci osvežavajućih bezalkoholnih pića i kiseonik mogu uticati na finalni proizvod. U proizvodnji i punjenju osvežavajućih bezalkoholnih pića koriste se različita rešenja kao što su: kompletne baze za proizvodnju pića kao i pojedinačne komponente (arome, aditivi, konzervans,..). Takođe mogu da se koriste i obojene emulzije, emulzije sa ukusom voća, vitamini, agensi za zamućivanje...
Stvaranje aroma nije samo umetnički proces, već i srž posla kojim se bave specijalizovani timovi naučnika. Fokus je na stvaranju standardizovanih visoko kvalitetnih proizvoda i aroma. Početak stvaranja jeapercepcije ukusa. Arome mogu biti proizvedene uz pomoć širokog opsega procesa i bazičnih supstanci. Individualne aromatične materije su esencijalna komponenta svake arome. Trenutno je više od 5000 takvih individualnim aromatičnih materija u upotrebi. U kompleksnim kompozicijama one daju fascinantne note ukusa finalnog proizvoda. Akras metodologija Najnaprednija tehnologija za analizu, u kombinaciji sa istreniranim njuhom i bogatim iskustvom predstavljaju izvor konkurentskih proizvoda. Istraživanje prirodnih karakteristika aroma je najveći izazov. U cilju stvaranja autentičnog mirisa i ukusa, Akrasovi naučnici su posvećeni otkrivanju isparljivih i neisparljivih supstanci.
Tržište prirodnih aroma je u stalnom porastu. Međutim, sa porastom tražnje za ovim proizvodima raste i opreznost kod potrošača. Kada se govori o terminu prirodna aroma mora,se poći od činjenice da je to zakonski definisan termin. Prema Pravilniku o kvalitetu pod prirodnim aromama se podrazumevaju aromatične supstance koje se dobijaju odgovarajućim fizičkim (destilacija, ekstrakcija), enzimskim ili mikrobiološkim postupcima iz materijala biljnog ili životinjskog porekla. Mnogi potrošači misle da prirodne arome uvek potiču samo iz voća ili supstance od koje je proizvod dobio ime. Medjutim to nije uvek pravilo, jer je dozvoljeno da se arome dobijaju iz različitih sirovina. Proizvodnja prirodnih aroma zahteva da proizvođač kontroliše bazične materijale kroz ceo proces proizvodnje od sirovnina pa sve do finalnog proizvoda. Sledećih pet parametara su esencijalni, kada je prirodni ukus u pitanju: -da je hemijski identičan prirodnoj aromi -da poseduje odgovarjuću koncentraciju i čistoću -da su od prirodnog izvora -da ima stabilnost u primeni -da poseduje deklaraciju o proizvodnji i poreklu Stabilnost proizvoda i prirodni izvori su odlučujući faktori kada je u pitanju prirodna aroma.
Ukratko, to je rešenje ˝korak po korak˝. Zahtevi sadašnje prehrambene industrije za što inovativnijim, i što je najbitnije, kontrolisanom oslobađanju arome u finalnom proizvodu su dramatično porasli. Već godinama, Akras flavours je uspeo da ostvari visoko efektivne rezultate u svom koncentrisanom radu na razvoju različitih metoda kapsuliranja aroma. Oni nazivaju taj proces ˝aromatizovanje korak po korak˝: • tečne arome • kontrolisano oslobađanje arome • optimalna protočnost za obradu i nanošenje aroma • najviši stepen kapsulacije za isparljive arome Diferencirani pristup ka svakom pojedinačnom proizvođaču prehrambenih proizvoda omogućava nam da svakom našem kupcu ponudimo više varijanti metoda kapsuliranja. Na primer, kvalitet finalnog proizvoda se povećava zbog povećanja roka upotrebe same arome. Rešenja za multifunkcionalne arome: Mi koristimo najširi mogući opseg kada su u pitanju metodi kapsulacije aroma, a sve u cilju da maksimalno ispunimo zahteve i potrebe naših kupaca • process premazivanja (spray granulation) • coacervation • fluidizovano osušene arome (Akraflow) • matrix kapsulacija (Microstabil) • sprej sušenje (spray drying SD products) Tehnike premazivanja prate klasični proces sprej sušenja za određene mehanizme oslobađanja arome. Matrix procedura i coacervates dovode do sveobuhvatne kapsulacije arome. Dodatni funkcionalni aspekti u procesu aromatizovanja, poput uključivanja boje ili delova voća, takođe su deo programa. MICROSTABIL Duži životni vek zahvaljujući matrix kapsulaciji MICROSTABIL je ime za arome koje se dobijaju putem matrix kapsulacije. To znači da aromatične supstance se raspoređuju podjednako kroz supstancu prenosnika. Ovi proizvodi se od ostalih razlikuju po veoma dugom roku upotrebe, i podjednakoj distribuciji